Опубліковані джерела та література
1. Величко С. Літопис. Збірник козацьких літописів. - Київ:Дніпро,2006.- 194-876 с.
2. Грабянка Г.Літопис. Збірник козацьких літописів.-Київ: Дніпро,2006.- 877-967 с.
3. Реестра всего Войска Запорожского…1649.-Москва: В Университетской
типографии, 1875. - ХІУ-ХХХІУс., 131-197с. (выборочные страницы)
4. Руліковський Е. Словник географічний кролівства польського,т.3.-Варшава. 1882. вибірково 704-707 с. - переклад з польського В.В.Мацька (краєзнавець)
5. Ляскоронский В. Гильом Левассер-де –Боплан и его географические труды.-Киев:Типография И.И.Чоколова, 1901г.
6. Бабенко І.( автор та упор.) Сторінки з історії Іллінеччини в працях істориків, археологів, краєзнавців. - Іллінці Вінницької обл.: Іллінецька друкарня, 1995.-44с.
7. Баніт М. Вітання з Новим роком та Різдвом Христовим газ. «Трудова слава» (Іллінецький р-н, Вінницька обл.),  29 грудня 2009р,    с.1
8. Бойко О.Д. Історія України.-Київ: Академвидав. 2004.- 656 с.
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови.-Ред. Бусел В.Т.-
Київ-Ірпінь: Перун.- 1426 с
10. Гетьмани України. Упор. журн. «Україна».- К.Журн.Україна.1991.- 1440с.
11. Вітвіцька Л. Вклоняюсь пам*яті мужньої людини (про командира партизанського загону ім.Чапаєва Івана Калашника, уродженця Кальника). - газ. «Трудова слава» (Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 1 березня 2003 р.- 3с.
12. Волошенюк І. Дочка Івана Калашника.—газ. «Вінниччина», 28 березня 2003 р.- 3с.
13. Гетьмани України.Історичні портрети.Збірник. – Київ: Журн. «Україна»., газ. «Вечірній Київ». 1991.-216с.
14. Грушевський М. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх.- Київ: Либідь, 1991.-227с.
15. Голубєва Т. Історія одного великого козацького роду. – Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта», 16-23 травня 2007 р., с.10-11
16. Голубєва Т. Козацький рід. . – Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта», 12-19 березня 2008., с.6-7
17. Голубєва Т. Вклоняюсь тим, хто пам*ятає . – газ. «Трудова слава» (Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 9 червня 2007 р., с.2
18. Голубєва Т. Летіла зозуля та й стала кувати. – газ. «Трудова слава»( Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 31 березня 2007 р., с.3
19. Голубєва Т. Пісня сестри милосердя. – газ. «Трудова слава» , (Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 16 червня 2007 р., с.4
Голубєва Т., Моторна Т. Від серця--до серця.- газ. «Трудова слава» (Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 2.08.2006., с.3
20. Голубєва Т., Моторна Т. Вітання ювіляру ( до дня народження М. Баніта -полковника Кальницького козацького полку ім.Івана Богуна) - газ. «Трудова слава» (Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 21.11.2007., с.3
21. Голубєва Т.,Моторна Т. Ювіляру - низький уклін.(присвячено 50-річчю М.Кучеренка - сотника Київської сотні Кальницького козацького полку ім..Івана Богуна –авт.) - газ."Трудова слава"(Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 30.04.2008., с.4
22. Голубєва Т., Моторна Т. Погляньте у небо – кружляють там дивнії птиці. – газ. «Трудова слава» (Іллінецький  р-н, Вінницька обл.), 15 липня 2008 р., с.3
23. Грищук А.,Травнева С. Іллінеччино, моя щаслива доля!(пісня) – газ. «Трудова слава»(Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 13 червня 2007 р., с. 3
24. Гуржій О.Іван Богун: деякі міфи та реальність. - Київ. Український історичний журнал, 1998, №1. - с.99-111
25. Енциклопедія українознавства.Автор-уклад. Оліфіренко В.- Київ: Сталкер.1999. - 495 с.
26. Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область. Київ:Інститут Історії Академії Наук УРСР, 1972.- 778 с.
27. Казьмирчук Г. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець
ХУІІІ - на початку ХХ ст.).- Київ:Логос, 2005.-38с.
28. Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Роде наш красний: село Кальник. Документи
й дослідження з історії села (кінець ХУІІІ – на початку ХІХ ст.). Київ: Логос,
2006. -118с.
29. Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Роде наш красний :Село Кальник.Кн.ІІ.Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці ХУІІІ - на початку ХХ ст.-- Київ:Логос, 2008.-249 с.
30. Казьмирчук Г. Кальницька церква Різдва Пресвятої Богородиці : історіографія проблеми. с.29-35 -- Київ: КНУ ім.Т.Шевченка. Програма і матеріали науково практичної конференції, присвяченої 90-річчю початку Української Революції 1917-1920 рр., 18.04.2007 р. -- 966 с.), 29 -35с.
31. Казьмирчук Г.,Казьмирчук М. Освіта в селі Кальник (з 60-х років ХІХ ст. до 20-х років ХХ ст. - Київ: Логос, 2007.- 40 с.
32. Казьмирчук Г.,Казьмирчук М. Кальницький козацький полк (1648 - 1711 рр.). - Київ:СПД Цимбаленко Є.С.,2007 р.- 97с.
33. Когутич Т. Татьяна Голубева: «Природа создает цветы не для того, чтобы их срывали».Юная киевлянка защищает причьи гнезда, муравейники и изучает историю родного села. – Всеукраинская газета «ВВ»(«Вечерние вести»), «Суперпроект»,28 октября 2009 г., - с.12
34. Конончук І.М. Історія України від найдавніших часів до помаранчевої революції. - Ніжин: ТОВ Гідромас, 2005- 283с.
Кордт В. Матеріяли картографії. – у Києві: МСМХХХІ. 193136.
35. Корецький П. Таранюк Н. Козацькому роду нема переводу. - газ. «Трудова слава».
(Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 13 жовтня 2006 р.-- с.1-2
36. Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син ( про рід М.Грушевського ).- Київ: Кий, 2006. – 664 с.
37. Латиш Ю. Григорій Казьмирчук: життя та наукова праця історика. –Київ: Прайм-М, 2004. – 200 с.
38. Лицарі козацької слави.Фотоальбом.Відпов. ред. Космина Н. - Вінниця:Книга- Вега, 2005.-16с.
39. Мельник В. Кальник-місто полкове. – газ. «Україна молода». 23.01.2007.- с. 9
40. Мельник В. На Україні я дозрів як письменник. – газ. «Україна молода», 21 грудня 2006 р. (Про Я.Івашкевича – Авт.)
41. Материалы по истории русской картографии.Вып.І. Карты всей России и Южных ея областей до половины ХУІІ века. Тип. Шульженко С. 1899 (вибіркові стор.)
42. Моторна Т. Світлі пам’яті дорогої людини… - газ. «Трудова слава»
(Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 13 лютого 2009 р., 4с.
43. Моторна Т. Козацькі новини.- газ.«Трудова слава» (Іллінецький р-н,Вінницька обл.) , 20 травня .2009р.- 3 с.
44. Моторна Т. Інтерв*ю на радіо: Про Кальник та раритетне видання «Кобзар» Т.Шевченка. – Перший національний канал(проводове), « Розмова з приводу…», ведуча - журналіст Т.Яковенко, 23 березня 2009 р.
45. Напиткін В. Геральдика Хмельниччини.- Тернопіль:Підручники і
Посібники, 2005 р.- 48 с.
46. Осташ Р. Територія Брацлавського і Кальницького полків 1649р. у зіставленні з сучасною географічною картою. Тези доповідей 6-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції.- Вінниця, 1988.- 15с.
47. Полонська-Василенко Н. Історія України до середини ХУҐҐ ст. т.І. - Київ:
Либідь, 2002.- 588 с.
48. Сметанюк С. Кальницькі обрії. – газ.»Трудова слава»(Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 6 лютого 2008 р., с.3.
49. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності. - Київ:Наукова думка,1994.- 261с.
50. Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна у ІІ половині ХУІІ-ХУІІІ ст.
Проблеми державотворення.- Київ: АН України, Інститут Історії України, 1997.-70с
51. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХУІІ ст. (1648- 1676рр.). т.7. – Київ: Видавничий Дім Альтернативи, 1999.- 351с.
52. Степанков В. Універсали і накази Б.Хмельницького (1648-1657).-Газ.«Історія України».№ 43, листопад 2001.- с.1-3
53. Сокіл В. Під Кальницьким небом.- Вінниця:ВЕМС,2002.-315с.
54. Сокіл В. Акорди життя. - Вінниця:Континент-Прим,2004.-120 с.
55. Таранюк Є. Парк козацької слави…- газ. «Вінницька правда», 22 квітня 2009 р.- 8 с.
56. Таранюк Є. Пісня, як доля. Доля, як пісня. –газ. «Вінниччина», 15 травня 2009 р.- 8 с.
57. Таранюк Н. Про народного полковника слово.—газ. «Трудова слава», (Іллінецький р-н, Вінницька обл.), 12 лютого 2008 р.-- 3 с.
58. Таранюк Н. Пісенний вінок Іллінеччини. (Про відкриття в Кальнику районного фестивалю самодіяльного мистецтва, присвяченого 75-річчю утворення Вінницької обл.). – газ. «Трудова слава» (м.Іллінці, Вінницька обл.), 14 березня 2007 р., 1с
59. «Трудова слава» (підшивка газети) - газета про Іллінецький р-н та жителів Іллінеччини … ( м. Іллінці, Вінницька обл.; початкова назва --до 70-тих років минулого ст. – «Трибуна праці»), редактор Таранюк Н.
60. Яворницький Д. Іван Сірко.-Київ: Веселка, 1992.- 40 с.
61. Яковлєва Т. Іван Богун – Федорович.-Київ, журнал «Київська старовина»,№ 5, 43с.
62. Карти Брацлавщини, Київської та Подільської губерній, України, Вінниччини, Іллінеччини (різні джерела)
Матеріали Інтернет-сайтів
63. Ащеулова Т. Корогва - символ українського козацтва . http://www.muzeum-ukraine.org/ua/index.php?go=News&in=view&id=1551.
64. Вінницька ОДА.Органи управління . Матеріали сайтуhttp://www.vin.gov.ua/
65. Вінницька обласна Рада. Матеріали сайту http://www.vinrada.gov.ua/miski_radi.htm
66. В області відбувся молодіжний туристично-краєзнавчий похід "Місцями козацької слави",- Вінницька облдержадміністрація. Новини, 13 жовтня 2009 р. -http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/DocWSJYK
67. Герб Козацтва ( Герб “Українське Козацтво» .)-Українська Галерея. http://www.ukrcenter.com/gallery/ShowImage./asp?ImagePidrozdilID=134&ImageNu...
68. Гетманский род Гоголя. - http://lisabella.narod.ru/gogol.html.
69. Гоголь Остап. http://uk.wikipedia.org
70. Знайшли дуб Івана Богуна. – Щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки «Народний оглядач», Новини. - 11.12.2009 р. За матеріалами газ. «Газета.ua» . – http://sd.org/ua/news.php?id=17973
71. Знамена казаков. http://www.//vexillography.narod.ru/ukraine/cosaccos.htm
72. З історії геральдики України (Герби.Прапори-О.Г.) Київська область. Київська губернія (сюди відносився Кальник у ХІХ ст.). - http://www. patent.net.ua
73. Инв.№ 216709 (Евстафий Гоголь –О.Г.). http://209.85/129/132/search?q
74. Історичні корені української національної символіки. -http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/836/html
75. Кальницкий полк. г.Кальник. - http://whp057.narod.ru/vinni.htm
76. Козацька символіка. - http://www.refine.org.ua
77. Козацькі клейноди . - http://h.ua/story/157987/
78. Кругляк Г. Лицар і християнський воїн. – hrrp://www.zvyagel.com.ua/2004_07/07_faith.shtml
79. Національна Символіка.- http://www.lev.ca
80. Нарис з історії України. - http://www.patent.ntt.ua
81. Непокірного полковника «відкрили» двічі.У містечку Кальнику за бронзовів Іван Богун.—газ. «Україна молода». - http://umoloda.kiev.ua/number/81/116/2320/
82. Однострій. Українське Козацтво. - http://ukr-kozatctvo.org.ua/?page=about&sub=23
83. Полковник козацького війська Іван Богун.- http://distance.edu.vn.ua/books/bogun/polkovnik/htm
84. Православний хрест на козацьких прапорах. - http://www.dt.ua/3000/3150/34834/
85. Прототип Гоголевского Тараса Бульбы - гетман Остап Гоголь, далекий предок писателя. - http://kozactvo.org.ua/uk_r.php?d=a&i=123957.
86. Статут Українського Козацтва.- http://www.kozatstvo.org/statut/1/
87. Символіка українського козацтва . - http://www. patent.net.ua
88. Сіверко І. Звитяжна козацька доба.- http://www.fraza.com.ua/zametki/22.09.08/56525.html#comments
89. Українська геральдика.Кальник .- http://uh.ms.km.ua/index.php3?lang=U&id=3364
90. Українська геральдика. Шабельня.- http://uh.ms.km.ua/index.php3?lang=U&context=info&id=3444
91. Українська геральдика: Брацлавське воєводство, Подільське воєводство, Вінницька обл., Іллінецький р-н (Герби.Прапори). - http://heraldry.com.ua
92. Українське реєстрове козацтво (сучасне-Авт.). - http://uk.wikipedia.org/wiki/
93. Українське реєстрове козацтво . Герб. - http://www.kozatstvo.org.ua/Shevron1.jpg
94. Українське реєстрове козацтво. Роман Наконечний .-http://www.kozatstvo.org/ua/uk_u.php?d=a&i=640
95. Украинская символика.- http:www.countries.ru/?pid=563
96. Хронологія та територіальний поділ (тут про Кальницький полк.) http;//vn.iatp.org.ua/kozak/hrono.htm
97. Козацька геральдика. - http://www.haidamaka.org,ua/page_odnorogenko.html
98. Геральдика.ру. Тинктуры:…О символике цвета. - http://gtraldika.ru/symbols/480
99. Символіка Яготинського р-ну. - http://www.kyiv-obl.gov.ua/viewradi:php3?m=37&o1=1
100. Клейноди МГО“Козацтво Запорозьке».- http://who-is-who.com/ua/bookmaket/kozak2007/2/9.html


                            Неопупліковані джерела та рукописи
101. Матеріали Вінницького краєзнавчого музею
102. Матеріали Збаразького краєзнавчого музею
103. Матеріали краєзнавчого музею м.Бахчисарай
104. Краєзнавчі матеріали музею з історії с.Кальник
105. Статистичні та інші документи Кальницької сільської ради
106. Краєзнавчі дослідження з історії Поділля (пд.-сх.частини Вінниччини)
Кальник, Кальницького полку та клірових книг -- з приватного архіву
професора історії Григорія Казьмирчука (Київ)
107. Матеріали досліджень історії міста-села Кальник та історії Кальницького козацького полку (історичного та відродженого), а також фотоматеріали з приватного архіву та колекції подільського краєзнавця, кальничанина, писаря відродженого Кальницького полку В.Мацька.
108. Підшивка газети-«Пресбюро» «Богунівець» та газети «Рідне село» (редагування та комп’ютерна верстка В.Мацька) – приватний архів В.Мацька та родини Голубєвих-Моторних.
109. Матеріали, документи, фотографії, клейноди відродженого Кальницького козацького полку імені Івана Богуна, дитячих козацьких осередків -- з канцелярії полку, приватного архіву та колекції кальницького полковника Михайла Баніта
110. Матеріали ( т.ч. фото) роботи дитячого козацького осередку «Козацька(Гетьманська) Республіка» Дашівської(І-ІІ ст)
111. Краєзнавчі дослідження з історії Вінниччини, Присоб’я, с.Кальник та Кальницького козацького полку, Кальницької та Дашівської школи, матеріали дослідження родоводу, рукописний щоденник українських народних пісень,записаних Софією Павлівною Ящук, фонофотоматеріали ( в т.ч. українські народні пісні, записані від подолян) та пам’ятки духовної і матеріальної культури подолян на початку ХІХ – першої половини ХХ ст.--з приватного архіву та колекції родин Голубєвих-Моторних – Моторних --Ящуків—Федюків-Моторних (Київ--Вінниця--Кальник –Корделівка Вінницької обл.)
112. Матеріали дослідження родоводу з приватного архіву Ящуків:Петра та Василя (Кальник-Вінниця)
113. Документи , фотографії з історії Кальника, Шабельни, в т.ч.з історії створення та діяльності народного художнього колективу ім.В.Іжевського с.Шабельні з приватного архіву його художнього керівника Володимира Карпенка (Кальник- Шабельня).

 

 

 

 

На головну  Вгору ^

 

Copyright © 2009 designed by Golubeva Оlena